SZAKMAI HÍREK

Olvassa el és véleményezze szakmai híreinket.

A Magyar Rezidens Szövetség nyílt levélben kezdeményez tárgyalást a Magyar Orvosi Kamarával a pályakezdő orvosok tagdíjkedvezményének megvonásáról

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) Területi Szervezeteinek Tanácsa megvonta egyebek mellett a pályakezdők, a táppénzen lévők, és a nyugdíj mellett dolgozó orvosok eddigi 50%-os tagdíj kedvezményét. Mindezt azután tették, hogy a legutóbbi, decemberi küldöttközgyűlés nem szavazta meg a tagdíjemelést. Éger István elnök már akkor jelezte, ha tagdíjemelés elmarad „valószínűleg kénytelenek lesznek hozzányúlni a kedvezményekhez”. A kedvezmények megvonásával a kamara vezetősége a „költség érzékeny csoportokba” rúgott bele, így például a pályakezdő fiatal orvosokba, a 70. életévüket be nem töltött nyugdíjasokba, akik még részállásban dolgoznak, valamint a tartós táppénzen lévőkbe is.

A Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) tiltakozott, közleményükben hangsúlyozzák: „A tagdíjkedvezmény megvonása érinti a munka nélküli orvosok, a tartósan táppénzen levők és a rezidensek 50 százalékos tagdíjkedvezményét.” Nem tartják elfogadhatónak, hogy július 1-jétől a leginkább rászorultak pótolják a kamara költségvetésének hiányát. Jelenleg azok jogosultak az 50 százalékos kedvezményre, akiknek a diplomájuk megszerzését követően nem telt el hat év, vagyis ide tartozik a rezidensek több mint 90 százaléka. 

A rezidensek tárgyalást kezdeményeznek a kamarával, a döntésről ugyanis nem egyeztettek velük, annak előkészítésébe nem vonták be szövetségüket. A Magyar Rezidens Szövetség tárgyalást kezdeményez a kérdésben, melyről holnapjukon a következő nyílt levelet tették közzé:

"Tisztelt Elnök Úr!

A kamarai tagdíjkedvezmények megszüntetésével kapcsolatban írt válaszleveled köszönettel megkaptam. Idén, hosszú idő után irányunkból történt kapcsolatfelvétel célja a konstruktív és korrekt együttműködés kialakítása, mivel hisszük, hogy céljaink közösek és ezen célok felé az együttműködés vezet. Átolvasva leveled és a lehető legszélesebb körben konzultálva kollégáimmal, elveinknek megfelelve az alábbi választ adom.

A 2018. 03. 13-án eljuttatott MOK hírlevélből már mint tény értesültünk a 02. 21-i TESZT ülés határozatáról, miszerint mintegy 5000 rezidens, fiatal orvos számára a “változatlan tagdíj” pontosan kétszeres díjemelkedést jelent. A jelenleg hatályos szabályzat értelmében azon orvosok, akiknek diplomájuk megszerzését követően nem telt el hat év jogosultak 50%-os kedvezményre. Ezen csoportba esik a rezidensek több mint 90%-a is. A kamara tagdíjszabályzatának elfogadott módosítása ezen kedvezményt venné el a rezidensektől, így fizetendő tagdíjuk kétszeresére emelkedik 2018. július 1-jétől.

Sajnos sem a tervezet, sem az ezzel kapcsolatos előzetes tájékoztatás nem jutott el hozzánk, ennek kialakításába minket nem vontak be. A  “Rólunk, nélkülünk” született döntés miatt rendkívül sajnálom, hogy szervezeteink értékes, közösségért végzett munkaóráit így előzetes konzultáció hiányában utólagosan a konfliktusok kezelésére kell fordítsuk, és fájdalmas anyagi kérdésekre kell választ találjunk. Mindazonáltal bízok benne, hogy ezen kérdés megoldásával tovább tudunk lépni és dolgozni közös célunkért, egy jobb egészségügyért.

Az utóbbi napokban áttekintettük a tárgyalt határozatot és konzultációra bocsátottuk azt. Először tényszerűen, a határozat értelmében a következők érvényesek július 1-jétől:

Megszűnik a kedvezménye (korábban 50 % → emelkedés +50%):

  • a 70. életévüket még be nem töltött nyugdíjasok, akik részmunkaidős (kevesebb, mint heti 30 óra) jövedelemszerző te­vékenységet folytatnak;
  • kamarai tagként egészségügyi tevékenységet nem folytató köztisztviselők;
  • más hazai szakmai kamarában is kötelesek (természetes személyként) tagdíjat fizetni.
  • alap diplomájuk megszerzésének évét követően még nem telt el hat naptári év; (rezidensek)

Megszűnik a kedvezménye (korábban 25 % → emelkedés +75%):

  • munkanélküliek és munkanélküli ellátásban részesülnek;
  • 70. életévüket még be nem töltött nyugdíjasként nem folytatnak jövedelemszerző tevé­kenységet;
  • 3 hónapot meghaladóan táppénzen vannak, a 4. hónaptól a táppénzes állomány meg­szűntéig;

Továbbra is teljes tagdíjmentességet élveznek a 70 év feletti tagok.

Mindenek előtt fel kell tennünk a kérdést, hogy mire valók egyáltalán a kedvezmények, mentességek? A válasz egyértelmű: azon csoportok számára, akik betegség, terhesség, alacsonyabb fizetés (rezidensek), munkanélküliség stb. miatt alacsonyabb bevétellel rendelkeznek, a méltányosság és gondoskodás elve alapján kedvezményt, mentességet biztosít egy adott szervezet. Jelen esetben egy olyan szervezet, amelyben a tagság nem egy választható lehetőség, hanem jogszabály által előírt kötelezettség minden orvos számára.

Nem ismerve részleteiben a Kamara gazdálkodását, az általános közgazdaságtani szabályok alapján a bevétel emelése vagy a kiadás csökkentése lehet az általad vázolt anyagi kihívások megoldásának kulcsa. Kézenfekvő volt, hogy miután az orvosok körében jelentős tiltakozást kiváltó általános kamarai tagdíjemelést egyértelműen elutasította a közgyűlés, más megoldást keres a helyzet rendezésére a Területi Szervezetek Tanácsa. A mentességek rendszerének felülvizsgálatára joga van a Tanácsnak, azonban annak ilyen mértékű és jelentőségű, az érintettek bevonása nélkül meghozott módosítását morális és etikai szempontból mindenképpen nyugtalanítónak tartjuk.

Az a szervezet mely az orvosetika irányainak meghatározója, vagy a hálapénz elleni küzdelem szószólója kell legyen, nem hunyhat szemet sem a kollegialitás, sem az etika, sem a társadalmi felelősségvállalás alaptételei felett, még oly nehéz anyagi környezetben sem, mint amilyenbe feladati ellátása mellett, a körülmények miatt került.

Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy július 1-jétől a leginkább rászorultak fizessék meg a Kamara költségvetésének hiányát.

Tisztelt Elnök Úr, Kedves István!

Mivel teljesen egyetértek leveled több részével, engedd meg, hogy szó szerint idézzek belőle:

„A Magyar Orvosi Kamarának nemcsak jelene, hanem jövője is van, és a vezetőknek e jövő érdekeit is szem előtt kell tartaniuk. A jövő érdekében szükségszerű teendő, ám a jelen számára nem feltétlenül szimpatikus döntések következményeit többféleképpen lehet kezelni. Lehet lázadni, az érvényes határozat megtagadására buzdítani, amit egyesek minden tét és felelősség nélkül tesznek, hiszen legkevésbé az ő bőrükre megy a játék. És lehet másrészt az érintetteket higgadt átgondolásra ösztönözve, megérteni próbálni azt, ami talán egyesek számára most nehezen érthető ám melynek a későbbiekben ők lesznek a haszonélvezői.”

Mi, a Magyar Rezidens Szövetség tagjai, hiszünk a konstruktivitásban, ennek fényében tárgyalást kezdeményezünk, ahol két javaslatot teszünk rövid, illetve közép távra.

Ahogy Te is kiemelted, a Magyar Orvosi Kamara jövőjét nagyrészt pont azok a fiatal orvosok képviselik, akiknek a határozat értelmében erőn felül kell vállalniuk pénzbeli hozzájárulást, így mint érintett vezetőt kérlek, a jövendő generáció itthontartása, valamint a Kamara megítélése céljából higgadtan gondold át, milyen üzenete van ezen határozatnak és hasonlóan higgadt átgondolásra ösztönözd a Területi Szervezetek Tanácsát javaslatainkat illetően. A jelenben meghozott, adott esetben fájdalmas anyagi és gazdasági döntések a jövőben térülhetnek meg. Az elfogadott szabályzatmódosítás visszavonásának meggyőződésünk szerint nem csak az érintettek, hanem a Kamara, az orvostársadalom és végső soron a betegellátás lesznek a haszonélvezői.

Szívesen részt veszünk továbbá olyan írott és íratlan etikai és morális kérdésekkel összefüggő, tagdíjakat érintő javaslatok előkészítésében, mint például a határon túlról vissza-/betelepülő orvosok számára biztosított kedvezmény létrehozása, vagy tagdíjkedvezmény létesítése azon kollégáknak, akik nyíltan vállalják, hogy nem fogadnak el hálapénzt stb.

Mindezeken túl kérlek, hogy a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete honlapján megjelent hír címének (“A Magyar Rezidens Szövetség és a MOK tárgyalt a tagdíjszabályzat változása kapcsán”) módosítása érdekében a rendelkezésedre álló eszközökkel lépj fel. A hír címének jelenlegi megfogalmazása azt sugallja, mintha előzetes egyeztetés történt volna a MOK és az MRSZ között, miközben jelen levél előzménye mindössze annyi, hogy a MOK által kiküldött hírlevél elolvasását követően, március 13-án privát levélben megkerestelek, melyben közvetítettem tagságunk aggályait a módosításra vonatkozóan, s tájékoztatásodat kértem, melyre egy nyílt levél formájában válaszoltál. Eme levélváltás nehezen nevezhető tárgyalásnak, így a tisztes tájékoztatás jegyében kérem a cím mihamarabbi megváltoztatását.

Remélni tudom, hogy a közösségért folytatott munkánk során minél kevesebb időt és energiát kell arra fordítanunk, hogy azért harcoljunk, a kamara méltányosan szedje a tagdíjat. Ennél sokkal fontosabb feladatok állnak előttünk, bízom benne hogy együttműködve ezek elvégzésére, nem pedig belső vitákra fordítjuk majd erőnket.

Kollegiális üdvözlettel: Dr. Sipka Balázs, elnök"

Forrás: http://rezidens.hu/valasz-eger-istvannak/

Helyettesítés.hu

Amennyiben Ön praxist kínál, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kereső kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön praxist keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kínáló kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön helyettesítő háziorvost keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy helyettesítő kollégái megtalálják és megkeressék Önt.