SZAKMAI HÍREK

Olvassa el és véleményezze szakmai híreinket.

PRAXISPÁLYÁZATOK - Megduplázták a letelepedéshez nyújtott támogatási összegeket

Ismét elérhetőek a praxisvásárlási és letelepedési pályázatok, pályázni a tartósan betöltetlen háziorvosi praxishelyekre lehet, és ettől az évtől az alapellátó fogorvosok is indulhatnak a letelepedési pályázaton.

A letelepedéshez nyújtott támogatási összegeket megduplázzák, így az egy éve üres praxisokra nettó 12 millió, az öt évnél régebbi betöltetlen helyekre nettó 20 millió forint az elnyerhető támogatás. A praxisvásárlási pályázaton az elnyerhető támogatási összeg maximum 4.000.000,- Ft.

Az elnyerhető  teljes keretösszeg a korábbinál több, 1 milliárd 250 millió forint, és a korábbi négy év helyett hat évig kell az ellátást biztosítaniuk az orvosoknak az adott körzetben. A pályázatokat október 15-ig lehet beadni. A 2014-ben bevezetett pályázati rendszer óta 90-en nyertek el letelepedésre, 108-an pedig praxisvásárlásra támogatást.

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat:

Elnyerhető támogatási összegek: 

 • legalább 12 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 12.000.000,- Ft, 
 • legalább 24 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 14.000.000,- Ft, 
 • legalább 36 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 16.000.000,- Ft, 
 • legalább 48 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 18.000.000,- Ft, 
 • legalább 60 hónapja betöltetlen szolgálat betöltése esetén: nettó 20.000.000,- Ft. 

Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi/fogorvosi szolgálatban legalább 6 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével.

Feltétel továbbá, hogy pozitív pályázati eredményhirdetést követő 3 hónapon belül – de legkésőbb 2017. november 30-ig – a pályázott háziorvosi/fogorvosi szolgálatra a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződést (továbbiakban: finanszírozási szerződés) köt, vagy közalkalmazott háziorvos/fogorvos esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejön.

 A betöltésre kerülő háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia - felnőtt és vegyes körzet esetén: 1.000 főt, - gyermek körzet esetén: 500 főt. A betöltésre kerülő fogorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia - felnőtt és vegyes körzet esetén: 1.800 főt, - gyermek körzet esetén: 1600 főt.

Amennyiben a pályázaton nyertes háziorvos/fogorvos a 6 éves időtartamban nem végez a nyertes pályázatban megjelölt körzetben önálló orvosi tevékenységet, a NEAK a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben a pályázaton nyertes orvos köteles a kifolyósított támogatás teljes összegét, valamint annak a támogatás kifolyósításától számított, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatát – egy összegben – a NEAK részére visszafizetni.

További feltételek:

 • a pályázó a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján szerzett praxisjoggal,
 • a pályázó nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott olyan köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt,
 • a pályázó büntetlen előéletű,
 • pozitív pályázati eredményhirdetést követően támogatási és finanszírozási szerződés megkötése, vagy közszolgálati jogviszony létesítése,
 • pozitív pályázati eredményhirdetést követően a pályázó közjegyzői okiratban foglalt nyilatkozata a visszafizetési kötelezettség teljesítésére,
 • összeférhetetlenség okán nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó, b) kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója.

Háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat:

Az elnyerhető támogatási összeg maximum 4.000.000,- Ft, azzal, hogy a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázott összegnek csak egy részét ítélje meg támogatásként. 

Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a pályázat kiírását megelőző két éven belül háziorvosi praxisjoggal nem rendelkezett, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 4 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével.

Feltétel továbbá, hogy pozitív pályázati eredményhirdetést követően – legkésőbb 2017. november 30-ig – az adott praxisjoggal ellátható háziorvosi szolgálatra a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződést (továbbiakban: finanszírozási szerződés) köt, vagy közalkalmazott háziorvos esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejön.

Pályázni a jelen pályázat kiírását követően megvásárolt/megvásárolni kívánt praxisjog támogatására lehet, amennyiben a pályázó:

 • elhunyt háziorvos örökösétől, vagy
 • 57 éves kornál idősebb háziorvostól vásárol praxisjogot, vagy
 • a pályázó olyan háziorvostól vásárol praxisjogot, mely az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján nem alkalmas háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység végzésére.

A megvásárolt praxisjoggal ellátható háziorvosi szolgálat ellátandó lakosságszámának meg kell haladnia - felnőtt és vegyes körzet esetén a 800 főt, - gyermek körzet esetén a 400 főt. Amennyiben a pályázaton nyertes orvos a 4 éves időtartamban nem végez a pályázatban megjelölt körzetben önálló orvosi tevékenységet, vagy a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül és az ott megjelölt módon nem igazolja, hogy a kifolyósított támogatást maradéktalanul a praxisjog vételárának/vételárhátralékénak kiegyenlítésére fordította, az NEAK a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben a pályázaton nyertes orvos köteles a kifolyósított támogatás teljes összegét, valamint annak a támogatás kifolyósításától számított, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatát – egy összegben – a NEAK részére visszafizetni. 

A teljes pályázati anyag letölthető a következő helyekről:

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat: http://neak.gov.hu/szakmai_kozlemenyek/Haziorvosi_es_fogorvosi_letelepedesi_palyazat_2017.html

Háziorvosi praxisjog vásárlási pályázat: http://neak.gov.hu/szakmai_kozlemenyek/hsz_prjog_2017.html

 

Helyettesítés.hu

Amennyiben Ön praxist kínál, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kereső kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön praxist keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kínáló kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön helyettesítő háziorvost keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy helyettesítő kollégái megtalálják és megkeressék Önt.