SZAKMAI HÍREK

Olvassa el és véleményezze szakmai híreinket.

Hogyan tovább alapellátás? - Dr. Éger István elemzése

Vajon megvannak-e azok az alapvető feltételek, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarországon az alapellátás betöltse a neki szánt, kiemelten fontos szerepet? Legszerényebb számításaink szerint is még legalább ötször tízmilliárdos csomagra, azaz praxisonként havi ötször 130.000,- Ft-os – feltétel nélküli (!) – emelésre volna szükség a szakellátásban dolgozókkal azonos anyagi feltételek eléréséhez. És természetesen mindezt előre kiszámítható módon, törvényben garantálva. Gazdasági szempontból tehát ez volna az az alapvető peremfeltétel, amely a praxisvásárláson gondolkodót pozitív döntésre bírhatná. E nélkül viszont érthető a jelenleg tapasztalható tartózkodás, hisz ki az, aki súlyos áldozatok árán garantáltan veszteséges vállalkozásba fektetne? Több más, apróbb, de nem lényegtelen körülmény áttekintése és megjavítása mellett előbbiek azok az alapvető tényezők, amelyek haladéktalan rendezése nélkül az alapellátás megerősítésének szándéka biztosan halálra van ítélve.

A háziorvosi - házigyermekorvosi átlagéletkor közelít a 60-hoz, és a teljes aktivitással praktizálók bő egyharmada tevékenykedik a definiált nyugdíjkorhatár felett, ami gyakorlatilag kb. 2200 főt jelent. Ugyanakkor a kezdő háziorvosi rezidensek száma nem éri el az évenkénti 100-at sem. A két mennyiség közötti ordító differencia magáért beszél, ráadásul nem is garantált, hogy valamennyi szakorvosjelöltből aktív háziorvos válik. 

Mind a mai napig maximum egy esztendő multával – vevő híján – búcsút mondhat a nyugalomba vonuló kolléga, netán az örökös annak a jelentős összegnek, amelyet anno a rendszerbe kerülés érdekében kifizetett. (Ma már legalább annyian, vagy többen is vannak, akik a praxisjoghoz nem alanyi jogon, hanem vásárlás útján jutottak!) Nem csoda tehát, hogy kevesen mernek komoly összeget – netán hitelből – a bizonytalanba fektetni.

Gazdasági szempontból nézve egy-egy praxis ún. egzisztencia-kisvállalkozásnak tekinthető. Ez annyit tesz magyarul, hogy ezekből az egyébként közfinanszírozásból, törvényben határolt bevételi lehetőségekkel bíró, közfeladatot ellátó vállalkozásokból kell(ene) tisztes módon megélnie a benne dolgozóknak. Miért ne formálhatna jogot a háziorvos szakorvos, a szakképesített körzeti ápoló stb., ugyanannyi havi fizetésre, amennyit hasonszőrű kollégái jogszabály által garantálva pl. egy kórházban megkapnak? Márpedig erre – ismerve az idei állami költségvetés számait is – halvány esély sem kínálkozik. Ha ugyanis egy átlagosan finanszírozott praxisban a háziorvos és alkalmazottai kivennék az őket az előbbiek szerint megillető fizetést, úgy a működtetésre aligha maradna számottevő – nemhogy elegendő – pénz. Ezért aztán jellemző módon „inkább fűtűnk, világítunk”, a nyugdíjalapunk pedig sokszor a segédmunkásét is alig éri el.

Ha és amennyiben Magyarország valóban valid egészségügyi adatbázist kíván felépíteni, úgy azt akképpen lehet megvalósítani, ha kiaknázzuk a nemzetközi viszonylatban is jelentős újításnak ígérkező Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESzT) kínálta lehetőségeket, és minden páciensről bárhol képződő leletekkel, egészségügyi adatokkal töltjük fel azt. Ellenkező esetben könnyen járhatunk megint úgy, mint annak idején, amikor informatikai úton egy gombnyomással váltak előállíthatóvá az időről időre kötelezően megújítandó törzskartonok. Továbbá kívánatos deklarálni, hogy ahogy eddig, ezután sem fogadható el az előbbiekben vázolt finanszírozás emelés feltételéül szabni ezt a feladatot.

Dr. Éger István
MOK elnök
(Az elemzés az Orvosok Lapja 2017/1-2. számában jelent meg)
Forrás: https://www.doki.net/tarsasag/mok/hirek.aspx?nid=81953

Helyettesítés.hu

Amennyiben Ön praxist kínál, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kereső kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön praxist keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kínáló kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön helyettesítő háziorvost keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy helyettesítő kollégái megtalálják és megkeressék Önt.