SZAKMAI HÍREK

Olvassa el és véleményezze szakmai híreinket.

Egy háziorvos nyílt levele a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ orvosigazgatójának

A következő nyílt levelet a szerző beleegyezésésvel, változtatás nélkül tesszük közzé:

No go Zóna Budapesten

/olyan városrészek, amelyeket a hatóságok nem, vagy nehezen képesek ellenőrzésük alatt tartani. Ezekben a társadalom írott vagy íratlan normái alig érvényesülnek/.

Nyílt válaszlevél a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ orvosigazgatójának Dr. Tamás Róbert orvos dandártábornok úrnak.

Megkaptam a válaszlevelét, melyben arról tájékoztat, hogy a törvény és jogszabályok értelmében nincs jogom megkeresni egy betegünk háziorvosaként és betekinteni az orvosi dokumentációiba, mindemellett nincs jogom kérni a betegellátás orvosiszakmai kivizsgálását. Továbbá azt írja: „Tekintettel arra, hogy a betegdokumentációba való betekintésre jogosult személyek részéről panasz vagy igény az ügy kapcsán nem érkezett, az ellátás kivizsgálásának elrendelése álláspontom szerint az ügy kapcsán nem indokolt.”

Tisztelt Igazgató Úr!

Az ügy kivizsgálása szempontjából irreleváns, hogy a panasz jelzőének van-e betekintési joga (egyébként háziorvosként van, de erről később). A kivizsgálás azért szükséges, mert egy beteget a rendelkezésre álló dokumentumok szerint egyik napon a Ön által vezetett kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán (SBO) ellátás és kivizsgálás nélkül hazaküldtek, majd a beteg másnap komatózus állapotban került vissza a sürgősségi osztályra, ahol az intenzív kezelés ellenére elhalálozott.

A fenti eset kapcsán kértem a vizsgálatot, mivel megítélésem szerint egyértelműen tetten érhető orvosi negligencia. A vizsgálat azért létfontosságú a betegeim számára, mert területileg a Honvéd Kórház SBO-hoz tartozunk. Nincs hova mennünk sürgős szükség esetén. Kiszolgálatottak vagyunk. És jelenleg elkeseredettek is.

Az esetben a területileg illetékes ügyeletes kolléga utalta be a betegünket hajnali zavartsága miatt.  A sürgősségi osztályra megérkezve lehetett vele kommunikálni. Ugyanakkor SEMMILYEN belgyógyászati vizsgálat nem történt. Sem vérnyomás vagy pulzus mérés, sem laborvizsgálat.  Ennek ellenére az akkor őt ellátó Dr. Zacher Gábor leírta, hogy „Jelen állapot nem sürgősségi ellátás kereteibe tartozik, SBO-ra való beutalása szakmaiatlan. Emittáljuk” A beteget hazavitették, ahol nem tudták itatni, etetni, aluszékonnyá vált. Másnap férje többször telefonált az ügyeletnek, és a rendelőnek, hogy feleségét nem tudja felébreszteni, de fél mentőt hívni, mert esetleg kifizettetik vele. Végül az ügyelet tanácsára kihívta az Országos Mentőszolgálatot, akik ellátták betegünket, komatózus állapotban visszaszállították a sürgősségi osztályra. Itt derült ki, hogy szeptikus állapota visszafordíthatatlanná vált, a teljeskörű ellátás ellenére betegünk exitált. 

A kivizsgálás szükségességének legfőbb oka az első ambuláns lap, amely szerint nem vették figyelembe a beutaló orvos diagnózisát, nem végezték el a szükséges vizsgálatokat, nem látták el az esetet, nem megalapozottan állapították meg a beutalás indokolatlanságát.

Mindez jól mutatja, hogy mivel szembesülünk nap, mint nap. A betegek rettegnek, hogy az SBO-ra kerülnek, nem mennek oda indokolatlanul.  Akit oda beküldenek, vagy magától bejutott, az azért van ott, mert vélt vagy valós panasza van.  Az emberek egy része nem tudhatja, hogy a panasza mennyire súlyos. Akit pedig orvos utal az SBO-ra, az a minimum elvárás, hogy a kollega iránydiagnózisát figyelembevéve, egyszerű fizikális vizsgálattal felmérjük az állapot súlyosságát. Ebbe beletartozhat olyan bármely egészségügyi dolgozó által kivitelezhető vizsgálat, mint amilyen a vérnyomásmérés és a pulzoximéter használata. Ilyen vizsgálat a mi betegünk esetében nem történt. Pedig egy alacsony vérnyomás, magas pulzusszámmal, általános gyengeséggél, étvágytalansággal, a látható sebek mellett egyértelműen szepszisre utalt volna. Ha még egy vérképet is néztek volna, kiderül, hogy a fehérvérsejtszám jelentősen emelkedett. Másnap 32 ezres számot mértek. A második dokumentációban világosan kirajzolódott a kórkép súlyossága, és az a küzdelem, amivel az előző nap hibásan elambulált beteget próbálták életben tartani.

Mindezek miatt Önnek orvosigazgató úr, egyrészt a kórház által nyújtott szakmai ellátás megfelelőségéért és szabályosságáért felelős vezetőként, illetve felesküdt tett gyógyítóként minden olyan esetet hivatalból vizsgálnia kellene az intézményen belül, amelynek kapcsán a beteg a SBO-ról való távozás után közvetlenül, vagy napokon belül meghal, vagy súlyos egészségkárosodást szenved. Mindezt azért, hogy az esetlegesen felmerülő anomáliákat feltárják és későbbi kialakulásukat megelőzzék.

Visszatérve a háziorvos betekintési jogosultságával kapcsolatos megalapozatlan jogi érveire. A jogszabály lehetőséget biztosít nekem arra, hogy a saját ellátáskörömbe tartozó betegek dokumentációját megtekintsem, akár népegészségügyi, akár betegjogi szempontból. 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről1 
4. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja: 

a)13 az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 

b)14 a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, 

c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése, 

d)15 a népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, 

e)16 a betegjogok érvényesítése. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(3)60 Az érintett háziorvosa és a kezelését végző orvos a 4. § (1) bekezdése szerinti cél érdekében – ha az érintett ezt írásban nem tiltotta meg – jogosult az érintett által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátás adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés formájában biztosítja számára. A háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosított adatait ismerheti meg. Az érintettet a kezelést végző orvos írásban vagy szóban tájékoztatja a tiltakozás lehetőségéről. Az érintett a tiltakozását az egészségbiztosítási szerv részére személyesen, postai úton vagy elektronikus úton juttatja el.

Azért választottam a nyílt levél műfaját, mert benyújtottam Önnek két olyan dokumentumot, amely emberéleteket érint és minden jóérzésű emberben felháborodást kelt. Mind erre egy vállrándítással válaszolt.

Ezért volt a cím a no go zona, ahova belépve nem biztosítanak a törvények védelmet, kiszolgáltatott, megfélemlített betegek várakoznak, remélve sorsuk jobbra fordulását. De, amíg az SBO vezetőjének, és az orvosigazgatónak nem az emberek élete, egészségük javítása az elsődleges, addig nem tudom a betegeimet beküldeni, ez egyszerűen ellentétes az orvosi eskümmel.

Kérdeztem az önkormányzatot van e lehetőség másik ellátó helyet választani, azt mondták nincs. Mikor mondtam, mik történnek, ők is csak annyit mondtak, hogy számtalan hasonló eset van, biztos nem fognak foglalkozni érdemben az üggyel.

Ezt a fajta közönyt, tanult tehetetlenséget, bárminek is nevezzem nem tudom elfogadni, és csak remélni tudom, hogy a nyilvánosság ereje segít majd abban, hogy az esetet és minden hasonló ügyet kivizsgáljanak, és tegyenek meg mindent a feltárt problémák orvoslására, hogy a későbbiekben megfelelő ellátás reményében, félelem nélkül mehessenek a betegek a sürgősségire, és mi orvoskollégák nyugodt szívvel utalhassuk be a ránk bízott rászorulókat.

Dr. Mateisz Erzsébet, háziorvos

Reakciók 2

Le vagyok nyűgözve! Azt hittem, a kolléganő valami öreg róka, aki már ki meri nyitni a száját, de látom, hogy nagyon is fiatal. Feléled a remény, hogy a háziorvoslásba jól képzett agilis fiatalok is belépnek, akik nem esnek hasra a nevektől, rangoktól meg az intézményi háttértől. Ráadásul még nyilvánosságot is mernek adni a dolognak. Nem csak a Honvédban vannak ilyen állapotok, más sürgősségikre is sok a panasz. Én azt is értem, hogy túlzsúfoltak a sürgősségik, de 1, amikor a vizitdíj ellen kellett szót emelni, ami azért valamelyest visszatartó erővel bírt, mivel fizetni kellett, és nem biztos hogy rentábilis volt bemenni csak azért, hogy a háziorvosnál ne kelljen sorba állni, akkor a kollégák sorba álltak. 2, amikor demonstrálni kell az egészségügy nyomorúságos helyzete miatt, akkor pedig kétszázan vannak civilekkel, ujságírókkal összesen. Ja, akkor minden rendben van, ha csak 200 embernek van vele problémája. 3, régi beidegződés, hogy a háziorvos csak hülye lehet. tehát ha ráirja a beutalóra, hogy szeptikus állapot, de a betegnek a vitális funkciói rendben vannak, akkor mit okoskodik. Csakhogy a friss háziorvosok között többet ismerek, akik summa cum laude végeztek az egyetemen, agilisak, a rutint is szerezgetik megfelé :) és bizony előfordul hogy jobban képben vannak, mint az SBO-n egy hamarjában odaállitott szakorvosjelölt. 4, érzek egy olyan attitüdöt, hogy minél rosszabb, annál jobb, előbb-utóbb majdcsak kiborul a bili, és beavatkozásra kényszeriti a kormányt. De akkor meg ne a más szerszámával verjük a csalánt, mert igy a háziorvosokon meg a tirage-nővéreken csattan az ostor. Érdekes módon amikor - tudván, hogy mi lesz a reakció a felvételkor a benti kollégák részéről - elmondom a betegnek, hogy mondja meg a felvételnél, ha pampognak, hogy minek küldték be, hogy a doktor mondta, hogy ez esetben keressék meg telefonon, ott a száma a beutalón, még egyszer sem kerestek meg. A leirt esetben legalább volt annyira tökös az osztály, hogy úgy tartotta indokolatlannak a beküldést, és küldte haza a beteget, hogy meg sem nézte. Felvállalta az ódiumát a döntésnek, és hát igen, majd magyarázkodhat. Ettől már csak az az inkollegiálisabb, amikor megcsinálják a diagnosztikai vizsgálatokat, minden negativ, és ugy küldik haza azzal, hogy indokolatlan a beküldés. Ld: - Minek küldted be, semmi baja sincs! - Mit csináltál, mig erre rájöttél? - Labor, rtg, UH. - Ja, ha nekem laborom, rtg-m meg UH-m lett volna, én se küldtem volna be. Szóval le a kalappal, és hajrá. Igy, 60 fölött, a számat még én is kinyitom, ha kell, de attól már szkeptikusabb és megkeseredettebb vagyok, hogy nagy nyilvánosság elé vigyem az ilyen ügyeket. Az ilyen fiataloké a jövő.
Tisztelem azért, hogy kiállt ez ügyben. Üdvözlettel dr. Weltner János

Helyettesítés.hu

Amennyiben Ön praxist kínál, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kereső kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön praxist keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy praxist kínáló kollégái megtalálják és megkeressék Önt.

Amennyiben Ön helyettesítő háziorvost keres, itt lehetősége van regisztrálnia magát, hogy helyettesítő kollégái megtalálják és megkeressék Önt.